Bliv lægeeksamineret akupunktør  = selve akupunkturen på 250 timer - foruden de 250 timer i akupunktur skal du have de timer i teori mm, som det kræves for at blive RAB-reg/Momsfritaget - rul ned på siden og læs herom.
......................................

Et uddannelsestilbud til alternative behandlere bl.a. massører (med uddannelse på 660 timer), zoneterapeuter m.fl. samt uddannelsestilbud til fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, jordemødre m.fl. indenfor sundhedssektoren, der kan få merit for de timer de har haft i teorien.

 Uddannelsen som lægeeksamineret akupunktør med speciale i smerteterapi giver terapeuten et godt håndværk med rod i både vestlig og østlig behandlingsmetoder samt redskaber til behandling af bl.a. muskulære problemstillinger og smerter i bevægeapparatet. Her er både traditionel kinesisk akupunktur samt vestlig akupunktur mest kendt som triggerpunktsakupunktur.

Akupunktur er mest kendt som et redskab til behandling af smerter og graviditetskvalme især her i vesten. Under denne uddannelse vil du lære hvad akupunktur også er foruden smerter og kvalmeterapi. Principielt kan akupunktur bruges til alle sygdomme med god effekt, men du vil lære at skelne mellem de lidelser som har signifikant virkning med akupunktur og hvilke lidelser som ofte kun har en kortvarig effekt med akupunktur.

Gennem uddannelsen vil du blive undervist i lige dele teori og praksis, hvilket giver den teoretiske viden liv, som kan føres ud i virkelige opgaver.

For at opøve din praktiske kunnen, vil du i uddannelsesforløbet give diverse ”prøvekaniner” behandlinger samt på kursister imellem. På denne måde integreres gradvis mere og mere teori i takt med at dine evner udvikles, så du kan se resultaterne i sin egen klinik og på dig selv.

Første del af uddannelsen orienterer sig omkring nerve- og meridiansystemet, øvning af punktlokalisation, stikteknik, og brug af akupunktur til lokal og distal behandling.

Anden del af uddannelsen baserer sig på at skabe en sammenhæng ved brug af akupunkturpunkter, østlig/vestlig diagnosemetoder og behandlingsstrategi.

Følgende punkter vil du komme igennem:

• Terapeutiske forhindringer – herunder tandproblemer, skjulte betændelser, traumer og medicinering alt sammen noget som kan forhindre akupunkturen i at virke.
• Fem elementer – holistisk og brugbar metode til behandling af meridiansystemet og det hele menneske
• Yin og Yang begrebet – sympatisk eller parasympatisk, polaritetsbegreb om reaktioner i kroppen
• Meridianterapi – energi eller nerveterapi?
• Ekstrapunkter – smertepunkter kontra triggerpunkter
• Tensterapi – elektrisk stimulation af nåle
• Moxatearpi – varmeterapi med bynke og urter (phytoterapi)
• Laserterapi
• Mave diagnose – refleksområder på maven til diagnose
• Tunge diagnose – afspejling af tungen til aflæsning af patalogi fx rød tunge med tyk hvid belægning ses ofte hos patienter med feber
• Introduktion til pulsdiagnose – brug af arterie radialis til at måle nervereaktion i kroppen med
• Introduktion til øre-akupunktur – et mikrosystem baseret på nervereflekser fra øret
• Introduktion til posturologi – læren om kropsholdning og især dysfunktion og behandling af proprioseptive problemstillinger.

Når du har afsluttet uddannelsesforløbet vil du kunne behandle følgende lidelser:

• Alle smerter i bevægeapparatet – ledsmerter, rygsmerter, piskesmæld,
• Alle typer hovedpine - trigenismus, kæbeforstyrrelser, øjensmerter og spændinger.
• Astma, allergier, bronkitis mv.
• Mavetarm forstyrrelser, kvalme, mavesyreproblemer m.v.
• Menstruationsproblemer, fertilitetsproblemer både hos mænd og kvinder
• Effektiv symptombehandling af fx bivirkninger ved medicinering herunder cancerterapi
• Stresssymptomer, nedtrykthed samt styrke immunforsvaret m.m.

Uddannelsen kræver mindst 80 % deltagelse for at kunne komme til eksamen og minimum 10 behandlinger af klienter samt diverse hjemmeopgaver i teori og praksis, derfor en intensiv og krævende uddannelse for den krævende kursist.

Skriftlig eksamen samt eksamensprojekt med censorer.

Akupunktøruddannelsen

Den primære alternative behandlingsform -

Akupunkturen

250 timer

Anden form for behandling

50 timer

Anatomi og fysiologi

200 timer

Patologi og farmakologi

100 timer

Psykologi

50 timer

Klinikdrift

10 timer

Ialt  

660 timer

Den primære alternative behandlingsform 250 timer - akupunkturdelen = anden alternativ behandlingsform tages på Dansk Fysiurgisk Massageskoler Aalborg & Akupunktørskolen.

Teorien kan tages på en aftenskole, på en zoneterapeutskole eller som blended e-learning, såfremt godkendelse herfor foreligger. Kontakt evt. Kirsten Mogensen for information herom.

Du skal kunne dokumentere, at du har modtaget ovennævnte timer/undervisning, og herefter har du mulighed for at blive registreret alternativ behandler efter - Sundhedsstyrelsens retningslinier - RAB-registreret - Det vil sige, du opfylder de krav, som Sundhedsstyrelsen har sat for at blive registreret alternativ behandler - nemlig ovennævnte timeantal 660.

Du søger gennem den brancheforening, du er medlem af, om at blive RAB-registreret.

Ønsker du en eller flere alternative uddannelser - vil du alene skulle tage teorien en gang d.v.s 200 timer i anatomi og fysiologi, 100 timer i patologi og farmakologi m.m.

Er du uddannet zoneterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller har anden uddannelse indenfor sundhedsbranchen, vil der kunne gives merit for teorien, såfremt du har ovennævnte timeantal.

Karina Colding vil meget gerne være behjælpelig med sammensætningen samt opfølgning af hele uddannelsesforløbet.

For fuldstændig momsfritagelse kræves der en uddannelse på 660 timer.
 
Lovændring fra januar 2007 – du skal ikke mere have lægesupervision.
Pr. den 1. januar 2007 blev det tilladt alle, jævnfør reglerne om nåleakupunkturbehandling, såvel for personer med som uden autorisation, at benytte nåleakupunktur i behandlingsmæssigt øjemed. Forudsætningen herfor er, at patienternes helbred ikke herved bringes i påviselig fare. For nærmere oplysning om bestemmelserne om fareforvoldelse, se §§ 73 og 87 i lov nr. 451 af den 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Ændringerne omfatter alene nåleakupunktur og ikke injektion af lægemidler, naturmedicin, mv., der fortsat er forbeholdt læger og andre personer, der har en særlig hjemmel hertil i lovgivningen. Nåleakupunkturbehandling var indtil 1. januar 2007 forbeholdt læger, tandlæger samt personer der fungerer som medhjælp for læger og tandlæger.

Holdstart
september 2017  
 
Undervisningsdage:
Week-ender
 
Antal lektioner:
250 timer
  
Underviser(e)
akupunktør
Karina Colding

 
Pris:
Kr.  + undervisningsmateriale kr.
Beløbet kan betales i rater– forbehold for prisændring
 
Eksamen:
Skriftlig eksamen samt eksamensprojekt med censorer.
 
 
Brancheforeninger:
RAB-registrering:
Skolen er medlem af SAB "Sammenslutningen af Alternative Behandlere",
som udfører din RAB-registrering, når du opfylder de gældende regler for registreringen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dansk Fysiurgisk Massageskole Akupunktørskolen
Jernbanegade 23 • 9000 Aalborg • T: 28764451 - 26282408 
www.massageskole-aalborg.dk . aalborgmassageskole@gmail.com
 
Licensed by Dansk Fysiurgisk  Massageskole Aalborg V.3X-60 
Velkommen Kurser Ansigtsmassage  Bindevævsmassage  De 5 elementer  KALM - massage  Muskeltesten  Indisk hovedmassage  Triggerpunktmassage  Hot/Cold Stone  Øreakupunktur  Mobilisering  Kranio-sacral terapi  Anatomi og fysiologi  Førstehjælp  Skolen Kvalitet  Uddannelser Fysiurgisk massør  Idrætsterapeut (1)  Sportsmassør  Idrætsterapeut  Akupunktør  Undervisere Tina Jensen  Karina Colding  Læger  Fysioterapeuter  Solstrålehistorier Solstråle 1  Solstråle 2  Solstråle 3  Solstråle 4  Solstråle 5  Solstråle 6  Informationer Vilkår Diverse Kontakt / tilmelding Behandling/massage  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark