Informationer
......................................

For at blive RAB-registreret skal man have dokumenteret 660 timer og for at blive momsfritaget skal man have dokumenteret 660 timer

Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør ( 5 mdr) intensivt uddannelsesforløb 

Ovennævnte uddannelse indeholder:
Massagerelateret anatomi og fysiologi
Muskellære
Fysiurgisk massage
Skadesbehandling
Palpering

ialt 100 timer
   

 

Med denne uddannelse har du mulighed for at få job hos kiropraktor, i virksomheder, fitnesscentre, sportsklubber, wellnesscentre, hospitaler hvor det er personalet, der nyder godt af din uddannelse, offentlige instanset, samarbejde med andre alternative behandlere, starte egen klinik. Der er mange muligheder.

Ønsker du at uddanne dig yderligere, kan Dansk Fysiurgisk Massageskoler Aalborg & Akupunktørskolen tilbyde dig nedennævnte muligheder d.v.s., du implementerer ovennævnte uddannelse sammen med andre kurser. Se under kurser.

Fysiurgisk massageterapeut og idrætsterapeut

Ovennævnte uddannelse indeholder

Massagedelen - den primære alternative behandlingsform

250 timer

Anden form for behandling

50 timer

Anatomi og fysiologi

200 timer

Patalogi og farmalogi

100 timer

Psykologi

50 timer

Klinikdrift

10 timer

Ialt  

660 timer

Den primære alternative behandlingsform - massagedelen og anden alternativ behandlingsform kan tages på Dansk Fysiurgisk Massageskoler Aalborg.

Teorien kan tages på aftenskole, på en zoneterapeutskole eller via e-learning såfremt godkendelse herfor foreligger. 

Du skal kunne dokumentere, at du har modtaget ovennævnte timer/undervisning, og herefter har du mulighed for at blive registreret alternativ behandler efter Sundhedsstyrelsens retningslinier - RAB-registreret - Det vil sige, at du opfylder de krav som Sundhedssstyrelsen har sat for at blive registreret alternativ behandler - ialtl 660.

Du søger gennem den brancheforening, du er medlem af om at blive RAB-Registreret.
 
For at blive momsfritaget skal du også have ialt 660 timer.

Akupunktøruddannelsen

Den primære alternative behandlingsform -

Akupunkturen

250 timer

Anden form for behandling

50 timer

Anatomi og fysiologi

200 timer

Patalogi og farmalogi

100 timer

Psykologi

50 timer

Klinikdrift

10 timer

Ialt  

660 timer

Den primære alternative behandlingsform - akupunkturdelen, anden alternativ behandlingsform samt klinikdrift kan tages på Dansk Fysiurgisk Massageskoler Aalborg & Akupunktørskolen.

Du skal kunne dokumentere, at du har modtaget ovennævnte timer/undervisning, og herefter har du mulighed for at blive registreret alternativ behandler efter - Sundhedsstyrelsens retningslinier - RAB-registreret - Det vil sige, du opfylder de krav, som Sundhedsstyrelsen har sat for at blive registreret alternativ behandler - nemlig ovennævnte timeantal 660.

Du søger gennem den brancheforening, du er medlem af, om at blive RAB-registreret.

Ønsker du en eller flere alternative uddannelser - vil du alene skulle tage teorien en gang d.v.s 200 timer i anatomi og fysiologi, 100 timer i patologi og farmakologi m.m.

Er du uddannet zoneterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller har anden uddannelse indenfor sundhedsbranchen, vil der kunne gives merit for teorien.

Tina Jensen og Karina Colding vil meget gerne være behjælpelig med sammensætningen samt opfølgning af hele uddannelsesforløbet, uanset om du tager teorien eller diverse kurser på andre uddannelsessteder.

For fuldstændig momsfritagelse kræves der en uddannelse på 660 timer.
 
Pr. den 1. januar 2007 blev det tilladt alle, jævnfør reglerne om nåleakupunkturbehandling, såvel for personer med som uden autorisation, at benytte nåleakupunktur i behandlingsmæssigt øjemed. Forudsætningen herfor er, at patienternes helbred ikke herved bringes i påviselig fare. For nærmere oplysning om bestemmelserne om fareforvoldelse, se §§ 73 og 87 i lov nr. 451 af den 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Ændringerne omfatter alene nåleakupunktur og ikke injektion af lægemidler, naturmedicin, mv., der fortsat er forbeholdt læger og andre personer, der har en særlig hjemmel hertil i lovgivningen. Nåleakupunkturbehandling var indtil 1. januar 2007 forbeholdt læger, tandlæger samt personer der fungerer som medhjælp for læger og tandlæger.
Dansk Fysiurgisk Massageskole Akupunktørskolen
Jernbanegade 23 • 9000 Aalborg • T: 28764451 - 26282408 
www.massageskole-aalborg.dk . aalborgmassageskole@gmail.com
 
 
Licensed by Dansk Fysiurgisk  Massageskole Aalborg V.3X-81 
Velkommen Kurser Ansigtsmassage  Bindevævsmassage  De 5 elementer  KALM - massage  Muskeltesten  Indisk hovedmassage  Triggerpunktmassage  Hot/Cold Stone  Øreakupunktur  Mobilisering  Kranio-sacral terapi  Anatomi og fysiologi  Førstehjælp  Skolen Kvalitet  Uddannelser Fysiurgisk massør  Idrætsterapeut (1)  Sportsmassør  Idrætsterapeut  Akupunktør  Undervisere Tina Jensen  Karina Colding  Læger  Fysioterapeuter  Solstrålehistorier Solstråle 1  Solstråle 2  Solstråle 3  Solstråle 4  Solstråle 5  Solstråle 6  Informationer Vilkår Diverse Kontakt / tilmelding Behandling/massage  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark